click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 28-03-2017

De NDW-Onderzoeksadviesraad

Sinds enige tijd bestaat er een NDW-Onderzoeksadviesraad (OAR). De OAR denkt samen met de directeur van NDW mee hoe het werk van NDW op het gebied van wegverkeersgegevens ook een wat meer wetenschappelijke insteek krijgt. Dit is noodzakelijk omdat (technologische) ontwikkelingen op het gebied van Slimme Mobiliteit zich in snel tempo ontwikkelen.

De taken van de OAR zijn:

  1. In samenwerking met de NDW-Uitvoeringsorganisatie de onderzoeksdoelen te definieren die het meest profijtelijk zijn, gelet op de missie en de taak van NDW;
  2. Vervolgens NDW te helpen om te kunnen participeren in relevante onderzoekstrajecten (zoals EU-calls);
  3. en tenslotte regelmatig te monitoren of NDW op de goede weg is en de Uitvoeringsorganisatie steunt bij de verantwoording van de onderzoeksinzet naar de NDW-Partners.

 De huidige samenstelling van de OAR is hierop gericht en de leden zijn:

  • prof. Serge Hoogendoorn (hoogleraar Operations & Management of Transport Systems, CITG, TU Delft);
  • prof. Bettina Speckmann (hoogleraar Applied Geometric Algorithms, W&I, TU/e);
  • prof. Marieke Martens (hoogleraar ITS & Human Factors, Centre Transport Studies, TU Twente);
  • Frans op de Beek (gepensioneerd Topadviseur Verkeersmanagement, Rijkswaterstaat);
  • prof. Wilco Hazeleger (directeur van het Netherlands eScience Center & hoogleraar WUR).

 

De OAR vergadert twee à drie keer per jaar. Recent zijn er tijdens een vergadering relevante onderzoeksthema’s gedefinieerd in relatie tot het nieuwe Ondernemingsplan 2018-2021. Voor vragen over het werk van de OAR kunt u contact opnemen met Marthe Uenk, secretaris van de OAR. (marthe.uenk@ndw.nu)

Home Nieuws De NDW-Onderzoeksadviesraad
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.